Der er alligevel ingen hadepligt

Jo mere man sætter sig ind i kulturkristendommen, jo mere rimelig og fornuftig viser den sig at være.

Ricardt Riis forklarer et vers fra Lukas.

Lukas, Kapitel 14:

v26 Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.

Det virker lidt overraskende, at disciplene skulle hade deres familier. Men det skulle de heller ikke. Ordene er blevet fordrejet. Matthæus har en bedre gengivelse:

Matthæus, Kapitel 10:

v37 Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd.

Disciplene skulle altså ikke hade deres familier. Det de skulle var at elske Jesus mere, end de elskede deres familier. Ideen var nok, at ellers ville de ikke følge ham.

Jesus har formodentlig sagt ordene på aramæisk. Derefter er de blevet gengivet på hebraisk, hvorfra Lukas oversatte dem til græsk, og endelig er de så oversat til dansk. Oversættelsen til dansk er god nok, men ifølge Riis er oversættelsen fra hebraisk til græsk kikset for Lukas.